รอบรั้วรอบโลก

ชิลีเปิดตัวทุ่นไฮเทคช่วยวาฬอพยพ

เปิดตัวทุ่นไฮเทค ที่สามารถช่วยให้วาฬอพยพย้ายถิ่นได้อย่างปลอดภัย และลดเหตุเรือชนวาฬ  โครงการ บลู โบ๊ท อินิชิเอทีฟ (Blue Boat Initiative) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของชิลี เปิดตัวทุ่นไฮเทคที่สามารถตรวจจับเสียง เพื่อหลีกเลี่ยงเรือชนวาฬ ขณะที่ พวกมันอพยพย้ายถิ่นจากแอนตาร์ติกา มายังบริเวณเส้นศูนย์สูตร ที่มีน้ำทะเลอุ่นกว่า

โดยทุ่นที่ว่านี้ ถูกติดตั้งไว้ที่อ่าวคอร์โควาโด ห่างจากเมืองหลวงลงไปทางใต้ราว 1,100 กิโลเมตร จำนวน 6 ทุ่น ซึ่งในอ่าวแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยสัตว์ทะเล และมีวาฬสีน้ำเงินเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเต็มไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้การสัญจรทางน้ำหนาแน่น และก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง เป็นอันตรายต่อสัตว์จำพวกวาฬ ที่ต้องใช้เสียงสื่อสารกันในการนำทาง และการหากิน

ทั้งนี้ หลักการทำงานของทุ่นคือ การควบคุมคลื่นเสียง เและใช้เอไอตรวจจับสัตว์จำพวกวาฬ ทำให้ทราบชนิด และตำแหน่งของวาฬแบบเรียลไทม์ จากนั้นทุ่นจะส่งสัญญาณเตือนไปยังเรือต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เรือลดสัญญาณเสียงลง เพื่อลดความเสี่ยงในการชนกับวาฬลงด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจจับคุณภาพของน้ำทะเล และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง