เกาะกระแสออนไลน์

เช็กได้แล้ว! เงินช่วยชาวนา เยียวยาเกษตรกร 65/66 ประกันรายได้ข้าว ก่อนรอ ครม.อนุมัติ สัปดาห์หน้า

เช็กได้แล้ว! เงินช่วยชาวนา เยียวยาเกษตรกร 65/66 ประกันรายได้ข้าว ก่อนรอ ครม.อนุมัติ สัปดาห์หน้า
ประกันรายได้ข้าว 65/66  รัฐจ่ายไร่ละ 1,000 บาท แจ้งชาวนา เช็กสิทธิยอดเงินโอนช่วยเหลือ เงินเยียวยาเกษตรกรได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. โอนภายในเดือนต.ค.นี้

วันนี้ (25 ต.ค.65) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวชาวนา สามารถเข้าไปเช็กสิทธิ เงินช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกร 65/66 ประกันรายได้ข้าว รัฐบาลจ่ายไร่ละ 1,000 บาท ได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. https://chongkho.inbaac.com หากมีข้อมูลว่าได้รับเงิน สามารถรอรับเงินซึ่งจะโอนตรงเข้าบัญชีได้เลยตามวันที่ระบบแจ้งข้อมูล

วิธีตรวจสอบสิทธิ มีขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
3.หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก จะมีรายละเอียดบัญชี จำนวนเงิน และ โครงการช่วยเหลือที่ได้รับ

หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปฯ ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง หากเงินโอนเข้าบัญชีแล้ว สามารถรับทราบได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่า โครงการประกันรายได้ข้าว 65/66 ไม่สามารถจ่ายเงินงวดแรกให้เกษตรกรได้ จากเดิมมีกำหนดจะจ่ายงวดแรกวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่า ต้องรอเข้าที่ประชุม ครม.ในสัปดาห์หน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เงินเยียวยาเกษตรกร น้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูก ช่วยเหลือสูงสุดไร่ละ 11,780 บาท

กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูก มีพืชตาย หรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟู หรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

- ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
- พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
- ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ทั้งนี้ สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 (65/66) หลักเกณฑ์จะเหมือน 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ วงเงิน 86,740 ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าร่วมโครงการจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 ส่วนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจะจ่ายเงินส่วนต่าง (ถ้ามี) จำนวน 33 งวด งวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้าย 26 พ.ค.66

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เคาะประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 จัดงบ 8.7 หมื่นลบ. ช่วยชาวนา 4.7 ล้านครอบครัว

โครงการประกันรายได้ข้าว ฤดูการผลิต 2565/66 มีการประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด ประกอบด้วย

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกัน 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
- ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน