เช้านี้ที่หมอชิต

PEA ส่งมอบระบบส่องสว่าง LED จ.หนองคาย

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดพิธีส่งมอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง LED ณ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบ การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง LED แด่พระครูภาวนาเจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงานทำนุบำรุงศาสนา ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า ลดค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ PEA เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ซึ่ง PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างเสร็จเรียบร้อย โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในวัดพระธาตุบังพวน เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED 16 ดวงโคม ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 3,456 หน่วยต่อปี และลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2.038 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี