7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : สำรวจน้ำท่วมบ่อขยะเทศบาลเมืองอ่างทอง

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ตามดูปัญหาซ้ำซ้อน ของชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง นอกจากเจอปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังซ้ำด้วยมลพิษจากน้ำท่วมบ่อขยะอีก ผมลงพื้นที่ไปสำรวจมา ไปติดตาม

ลงพื้นที่ตรวจสอบผลกระทบจากน้ำท่วมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง พื้นที่เกือบ 100 ไร่ ในตำบลเทวราช จังหวัดอ่างทอง พบว่ารอบพื้นที่บ่อขยะมีการเสริมคันดินป้องกัน แต่จากภาพมุมสูงมีน้ำล้อมรอบเป็นวงกว้าง บางส่วนของบ่อขยะถูกน้ำท่วมขัง แต่ระดับน้ำแนวโน้มลดลง

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ หาค่าความสกปรก นำส่งห้องปฏิบัติการ พบว่ามีจุดเดียวที่บ่อขยะมีค่าแบคทีเรียสูง หรือมีเชื้อโรค ขณะที่คุณภาพน้ำจากจุดเหนือน้ำ และท้ายน้ำ ยังอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 พอใช้ 

เทศบาลเมืองอ่างทอง ผู้รับผิดชอบบ่อขยะ ให้ข้อมูลว่า ในพื้นที่น้ำท่วมมีขยะสะสมกว่า 300,000 ตัน ซึ่งเป็นการรวมขยะจากทั้งจังหวัดมาไว้ที่เดียว จากที่เคยมีบ่อขยะ 11 จุด แล้วมีการยุบไป

ช่วงบ่อขยะน้ำท่วม ได้ประสานนำไปทิ้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั่วคราว และอีกแนวทางช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ใช้ที่ดินส่วนตัวของนายกเทศมนตรีฯ สำหรับขนถ่ายให้บริษัทเอกชนมารับวันต่อวันไปกำจัด ราว ๆ 200 ตันแทน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้