7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : เซ็นคำสั่งปิดบ่อขยะ จ.อ่างทอง

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ตามดูปมปัญหาบ่อขยะ จังหวัดอ่างทอง ที่ถูกน้ำท่วมจนหลายฝ่ายเรียกร้องให้ปิดบ่อขยะ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต ติดตามกัน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ให้ข้อมูลว่า ขยะที่อยู่ในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอ่างทอง เกือบ 100 ไร่ ในพื้นที่ตำบลเทวราช มีขยะเก่าสะสม 300,000 ตัน ยังไม่รวมขยะใหม่ จึงมีการประมูลขายไปบางส่วน และมีแผนที่จะทำโรงกำจัดขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า แต่ติดอยู่ขั้นตอนการอนุญาต ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จนมาเกิดปัญหาน้ำท่วมล่าสุด

คาดว่าหลังน้ำลด จะมีการหารือถึงแนวทางระดับจังหวัดอีกครั้ง เดิมที่บ่อขยะที่อ่างทอง ปี 2558 คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด มีความเห็นว่า 11 บ่อ ที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง จึงสั่งฝังกลบ เหลือเพียง 1 บ่อ โดยให้เทศบาลเมืองอ่างทอง รับผิดชอบขุดกลบขยะทั้งจังหวัด แต่บ่อขยะตั้งในพื้นที่ตำบลเทวราช

ล่าสุด องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เจ้าของพื้นที่บ่อขยะ ออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ ห้ามนำขยะมาทิ้ง และสั่งปิดบ่อขยะ เนื่องจากเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ จะยื่นตรวจสอบการจัดตั้งบ่อขยะว่าที่มาที่ไปมีหลักฐานถูกต้องหรือไม่ ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และ สตง. ด้วย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้