เช้านี้ที่หมอชิต

PEA ส่งมอบระบบส่องสว่าง LED จ.สกลนคร

เช้านี้ที่หมอชิต - วัด เป็นอีกสถานที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแทบจะตลอดเวลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พร้อมดูแลระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยและช่วยให้ค่าไฟในวัดลดลงได้ด้วย

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบไฟส่องสว่าง LED และการปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยมีนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ วัดศรีจำปาชนบท จังหวัดสกลนคร PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับวัดศรีจำปาชนบท ให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ ปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 95 ดวง โคมประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 2,872 หน่วยต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 1.694 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี พร้อมกันนี้ นายศุภชัย เอกอุ่น ยังได้เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565 ที่วัดศรีจำปาชนบท ซึ่ง PEA จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน