7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก ตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

กรีนรีพอร์ต พาไปรู้จักกับปูชนิดใหม่ของโลก ค้นพบบนเทือกเขาบรรทัด รอยต่อระหว่าง จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง ปูชนิดนี้เป็นอีกตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ติดตามกับ คุณบี กมลาสน์

ภาพการเดินทางของคณะนักวิจัย สาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บนเขาบรรทัด รอยต่อจังหวัดพัทลุง-ตรัง ที่ไปค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก

ปูชนิดใหม่ของโลกนี้ ให้ชื่อว่า "ปูมดแดง อาจารย์ซุกรี" เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ให้การสนับสนุนการทำงาน

"ปูมดแดง อาจารย์ซุกรี" พบได้บนเทือกเขาสูงทางภาคใต้ อาศัยอยู่ในโพรงไม้เตี้ย ๆ ตามมอสส์ เฟิร์น ชื้น ๆ ลำตัวเล็กเพียง 2 เซนติเมตร ขายาว กระดองสีแดงสดใส โดยจะแตกต่างจากปูมดแดง ที่พบในพื้นที่นครศรีธรรมราช และภูเก็ต ตรงลักษณะกระดอง และอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้

การพบปูบริเวณต้นน้ำ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของป่าบนเขาบรรทัด จึงฝากถึงคนในพื้นที่ ให้ระวังการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบไร้ทิศทาง เช่น การทำทางขึ้นเขา หรือ จัดกิจกรรมนันทนาการ ที่อาจกระทบเส้นทางที่อยู่อาศัยของสัตว์พื้นถิ่น เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง