เช้านี้ที่หมอชิต

น้ำมันแพง แกร็บร้อยคนขอค่าขนส่งเพิ่ม จ.กาญจนบุรี

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มผู้ประกอบการไรเดอร์แกร็บจำนวนกว่า 1 ร้อยคน ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านศูนย์แกร็บกาญจนบุรี โดยขอให้ทางบริษัทดำเนินการหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วัน หลังได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันแพง

ที่บริเวณศาลาขุนแผน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มผู้ประกอบการไรเดอร์แกร็บจำนวนกว่า 100 คน ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านศูนย์แกร็บกาญจนบุรี ภายหลังจากบริษัท แกร็บแท็กซี่ ประเทศไทย จำกัด ได้ขยายพื้นที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยให้บริการ รับ-ส่ง อาหาร พัสดุ และผู้โดยสาร ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการมีรายได้เพิ่มของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ก้าวเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือกลุ่มผู้ประกอบการไรเดอแกร็บ โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี ที่ผ่านมา ทางกลุ่มผู้ประกอบการไรเดอร์แกร็บ เห็นว่า บริษัทมีความพยายามที่จะพัฒนาแพลตฟร์อมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวมีทั้งที่ดีขึ้น และแย่ลงกว่าเดิม

ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการไรเดอร์แกร็บ ระบุว่า ปัญหาหลักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1.ค่ารอบในปัจจุบันไม่เหมาะสม ด้วยสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอด

2.ระยะทางที่ระบบคำนวณ ไม่สอดคล้องกับระยะทางจริงในพื้นที่บริเวณ บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หากมีการเรียกใช้บริการจากพื้นที่นี้ ระบบจะคำนวณเส้นทางที่ต้องข้ามแพขนานยนต์ ซึ่งการข้ามแพขนานยนต์ดังกล่าวต้องเสียค่าบริการต่อเที่ยว 7 บาท ซึ่งค่าบริการดังกล่าว ไม่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้ และเส้นทางที่ใช้ไปยังสถานที่ดังกล่าว มีเส้นทางไปได้โดยไม่ต้องข้ามแพขนานยนต์ แต่ระยะทางจริงจะมากกว่าที่ระบบคำนวณอยู่ ไม่น้อยกว่า 5 กิโลเมตร 

3.การรับงานที่มีมากกว่า 1 คำสั่งซื้ออยู่ในงานครั้งเดียวกัน ออกแบบระบบมาส่งผลให้การนำส่งอาหารช้าลงกว่าเดิมมาก ทำให้คุณภาพอาหารไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง อาทิ อาหารไม่ร้อน และต้องมารองรับอารมณ์จากลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการน้อยลง จึงมีข้อเสนอเพื่อแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ควรมีแค่การรับงานจากร้านเดียวกัน ไม่ควรรับงาน 2 ร้าน โดยขอให้ทางบริษัทดำเนินการหาแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายใน 30 วัน

กลุ่มผู้ให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ หรือ ไรเดอร์ จำนวนมากนักชุมนุม ยื่นข้อเรียกร้องผู้บริหาร บริษัท แกร็บ ประเทศไทย ขอให้ยกเลิกระบบจองงาน ที่สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง

ไรเดอร์ ชุมนุมขอยกเลิกระบบจองงาน
ตัวแทนกลุ่ม ผู้ให้บริการด้วยรถจักรยานยนต์ จัดรวมพลจำนวนมาก เดินทางไปที่อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ถึงประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกร็บ ประเทศไทย เพื่อขอให้บริษัทต้นสังกัด ยกเลิกระบบจองงาน และแก้ปัญหาและการบริหารค่าตอบแทน หลังการปรับเปลี่ยนระบบใหม่ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชาวไรเดอร์เป็นจำนวนมาก โดยผู้ชุมนุมบางส่วนได้กระจายตัวลงมาปิดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักในบางช่วงเวลา โดยระหว่างรอยื่นข้อเรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมได้นัดแนะเตรียมปิดทางเข้าออกของตัวอาคารด้วย

ด้านแกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น สาระสำคัญระบุที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับผ่านช่องทางต่าง ๆ มาโดยตลอด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงหรือการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ จะสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบภายใน 14 วัน ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงาน และการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับนั้น เป็นเรื่องที่อ่อนไหว และเป็นสิ่งที่พาร์ทเนอร์คนขับให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจะพยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยจะทบทวนมาตรการต่าง ๆ พร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจและสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม หลังจากนั้นกลุ่มไรเดอร์ก็แยกย้าย