7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ซองนม ดีไซด์ กระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรีนรีพอร์ต วันนี้ พาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์ "ซองนม" ที่ว่ากันว่าทั้งดีไซด์และกระบวนการผลิตนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามกัน

นี่เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ "ซองนม" รูปแบบใหม่ ที่ได้รับรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประจำปี 2022 จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีจุดเด่น คือ น้ำหนักเบา ผลิตจากวัสดุที่ปราศจากอะลูมิเนียม ออกแบบมาพร้อมด้ามจับบรรจุอากาศ หยิบหรือเทได้ง่าย ตัวซองนมสามารถรีดได้จนหยดสุดท้าย ไม่เหลือเศษอาหารที่เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ล่าสุด มีการทำวิจัยร่วมกับสถาบันพลาสติก พบว่า "ซองนม" สามารถเก็บกลับมาแปรรูปเป็นวัสดุรีไซเคิล ใช้เป็นวัตถุดิบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้หลากหลาย

"ซองนม" ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้ว ปัจจุบันถูกนำมารีไซเคิล 2 รูปแบบ ด้วยการนำไปแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติก ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างเช่นจานรองแก้ว และรีดเป็นหวาย ส่งให้ชาวบ้านสานเป็นกระเป๋าลวดลายต่าง ๆ เพิ่มมูลค่าและอาชีพให้กับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคนมที่นี่ เกษตรกรยังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสารเคมี ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสนับสนุนสินค้าออแกนิคด้วย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้