เช้าข่าว 7 สี

เกษตรกรเฮ ก.พาณิชย์ หนุนประกันรายได้พืช 4 ชนิด เข้า ครม.

เช้าข่าว 7 สี - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาโครงการประกันรายได้ปี 4 สินค้าเกษตร 4 ชนิด เหลือแค่ยางพาราที่ต้องรอ กนย. อนุมัติก่อน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่ 4 สินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. แล้ว หลังจากที่คณะกรรมการที่ดูแลพืชทั้ง 4 ชนิดได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ เหลือเพียงยางพาราที่อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หากได้รับการอนุมัติก็จะนำเสนอ ครม.ต่อไป

ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 มีแนวโน้มว่าจะใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากขณะนี้ราคาพืชเกษตรหลายตัวมีราคาสูงขึ้นเกินกว่าเพดานที่ประกันรายได้ ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เช่น ปาล์มน้ำมัน โครงการประกันรายได้ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่ต้องจ่ายชดเชยเลย เพราะราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันราคา 5.60-6.50 บาทต่อกิโลกรัม เกินไปกว่าที่ประกันรายได้ไว้ที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยมาแล้ว 12 งวดติดต่อกัน และยังมีแนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ 11.60-11.80 บาทต่อกิโลกรัม เช่นเดียวกับข้าว ราคาส่วนใหญ่ขยับตัวสูงขึ้น

โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 11,000-11,500 บาทต่อตัน หลายชนิดมีราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้แล้ว และบางชนิดราคาเกือบจะเท่ากับที่ประกันรายได้