7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ตรวจสอบเขาหัวโล้น 1,000 ไร่ จ.กาญจนบุรี

กรีนรีพอร์ต วันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ให้ติดตามกลุ่มนายทุน เข้ามาบุกรุกตัดต้นไม้ จนกลายเป็นเขาหัวโล้น นับ 1,000 ไร่ ไปติดตามกัน

ชาวบ้านกลุ่มอาสาเยาวชนดับไฟป่า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นำชี้จุดที่เข้าไปพบป่าไม้ถูกตัดทำลาย ซึ่งติดกับแนวเขต ส.ป.ก. ที่มีการปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง

โดยสภาพพื้นที่ มีลักษณะเป็นหุบเขาลึก หลาย ๆ เนินเขาถูกแผ้วถาง กลายเป็นเขาหัวโล้น ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงในช่วง 2-3 เดือนมานี้ และปัจจุบันยังคงปรับพื้นที่อยู่ เนื่องจากยังพบร่องรอยเผาไหม้ คาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ไร่

กรมป่าไม้ แปรภาพถ่ายทางอากาศ พบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรี สภาพไม่เคยมีการใช้ประโยชน์แผ้วถางมาก่อน จนมีการร้องเรียน จึงได้เข้าตรวจยึด 2 ครั้ง เนื้อที่ 40 ไร่ และ 8 ไร่ พร้อมขยายผลเพิ่มเติมพื้นที่ทั้งหมดอีกครั้ง

ขบวนการตีป่าขายเปิดพื้นที่ มีวิธีการแยบยล เลือกเป้าหมายกลุ่มป่าเตี้ย ๆ ไม้เล็ก ทำให้ดาวเทียมระบบพิทักษ์ไพร ไม่สามารถตรวจจับได้ในทันที ต้องอาศัยเครือข่ายชาวบ้านแจ้งเบาะแส

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้