ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ไขปม รัฐฯ เปิดช่องขายชาติ ผ่านการซื้อขายที่ดินในไทย

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนที่ให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดิน 1 ไร่ แลกกับการลงทุน 40 ล้านบาท ซึ่งแม้รัฐบาลจะยอมถอย แต่ก็ยังมีคำถามมากมายเกิดขึ้น ทำไมถึงกลับลำ และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยตามมาตรการข้างต้น แท้จริงแล้วมีวิธีทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่าเสียหรือไม่ ติดตามกับ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข

มุมมองต่างทัศนะที่ผู้คร่ำหวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย มีต่อร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ถึงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างชาติ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน

โดยมีกติกาให้ต่างชาติถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ แลกกับการลงทุนไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท แม้ประเด็นนี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีมาตั้งแต่ปี 2542 และล่าสุด ครม. อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยถอนร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวไปแล้ว

แต่เมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างกติกาเก่าและใหม่ จะพบว่ากติกาใหม่ที่มีหลากเงื่อนไขต่างจากเดิม ยังส่งผลให้เกิดข้อกังวลต่อการครอบครองที่ดินของคนไทยในอนาคต มากกว่าเศรษฐกิจที่จะขยายตัว จนเกิดเป็นวาทกรรม "ขายชาติ" นานกว่า 2 สัปดาห์ หลังคณะรัฐมนตรีไฟเขียวรับร่างกฎกระทรวงนี้

แม้ร่างกฎกระทรวงฯ ให้ต่างชาติครอบครองที่ดินในไทยต้องล่าถอย เพราะต้านกระแสขายชาติไม่ไหว แต่ถ้าดูจากเจตนารัฐบาลที่ต้องการใช้กลไกนี้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซา โดยวางกรอบดึงชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาทำงานและพักอาศัยในประเทศ

ซึ่งมีเป้าหมายปีงบประมาณ 2565-2569 จะมีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยในไทย 1 ล้านคน จนเพิ่มปริมาณเงินจากการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 1 ล้านล้านบาท และเพิ่มการลงทุนในประเทศได้ 800,000 ล้านบาท มีรายได้จากการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 270,000 ล้านบาท แต่สิ่งนี้ก็ยังมองต่างมุมทั้งด้านบวกและลบ

เป็นมุมมองที่เห็นต่าง แต่สิ่งที่คนในแวดวงนี้คิดตรงกันคือหากรัฐบาลจะใช้ภาคอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยสู่ขาขึ้น โดยมุ่งให้เกิดการบริโภคภายในประเทศมากกว่าพึ่งพิงการส่งออกในรูปแบบเดิม ก็ต้องไม่หลงลืมการวางเงื่อนไขในการเข้ามาของคนต่างชาติให้รัดกุม

เพื่อสกัดการใช้แผ่นดินไทยหาประโยชน์จนคนไทยไร้โอกาสลืมตาอ้าปากในมิติทำกิน พลาดการนอนอุ่นปลอดภัยในบ้านที่ตัวเองคือเจ้าของ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เช่าอาศัยเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง