ชิดจอรอดู

เข้ม หัสวีร์ ขิงว่าตัวเองร้องเพลงเพราะ ตั้งฉายาให้ตัวเองว่า เข้มตู้เพลง

ชิดจอรอดู - เข้ม หัสวีร์ ขิงว่าตัวเองร้องเพลงเพราะ ตั้งฉายาให้ตัวเองว่า เข้มตู้เพลง

- จีน เฌอตินท์นารา ตัวตึงสายเต้น เต้นทุกเพลง

- พลอย รัญดภา ครั้งแรกกับการเป็นพิธีกรเที่ยงบันเทิงสด