ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถอดปมโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ส่งเสริมพระบรมธาตุนครฯ ใช้งานไม่ได้

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพการใช้งบประมาณเกือบ 14 ล้านบาท ในติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง เพื่อส่งเสริมพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช แต่สุดท้ายถูกวางทิ้ง ใช้งานไม่ได้มานานร่วม 10 ปี คุณสุธาทิพย์ ผาสุข มีรายงานเรื่องนี้

โคมไฟขนาดใหญ่จำนวนมาก ติดตั้งและวางกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ รอบเขตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณจำนวนเกือบ 14 ล้านบาท โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อต้องการที่จะส่งเสริม เชิดชู สู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเมืองนครศรีธรรมราช

แต่ขณะนี้มีสภาพราวกับเป็นสิ่งของไร้ค่า ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง เพราะระบบมีปัญหา แม้จะเป็นข้อมูลที่ปรากฏขึ้นภายหลังจากที่สื่อต่าง ๆ เผยแพร่ภาพและเนื้อหาของโครงการที่ดำเนินการ แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ ปัญหาการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความคุ้มค่า ใครควรต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ยังเป็นคำถามที่เวียนวน เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ไม่ต่างจากหลายโครงการที่ผ่านมา

คอลัมน์หมายเลข 7 ค้นหาข้อมูล พบว่าทรัพย์สินเหล่านี้ ทางเทศบาลนครศรีธรรมราช ได้รับมอบจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 หรือ 5 ปีก่อน โดยมีผู้ลงนามส่งมอบ คือ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีผู้รับมอบ คือ นายพงศ์สิน เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช และมี นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองนครศรีธรรมราช ลงนามเป็นพยาน

นอกจากการเทงบประมาณติดตั้งระบบไฟเพื่อส่องสว่างองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งดำเนินการช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องปี 2557

จากการติดตามของคอลัมน์หมายเลข 7 ยังพบว่าในช่วงที่มีแคมเปญรณรงค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่การเป็นมรดกโลก ได้มีหน่วยงานอีกจำนวนไม่น้อยที่ใช้งบประมาณราชการ โดยอ้างการส่งเสริมการเป็นมรดกโลกจัดทำโครงการ ซึ่งบางครั้งก็ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การใช้งบประมาณดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของรัฐ แต่สุดท้ายไม่เกิดผลสำเร็จในการใช้งาน ถูกทิ้งร้าง กลายเป็นความสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่า ต้องมานั่งตามเก็บตามแก้กันภายหลัง เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน แม้ในทุกรัฐบาลต่างแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่น พยายามแก้ปัญหา โดยสร้างระบบตรวจสอบ แต่ภาพการทุจริตคอร์รัปชัน ก็ยังดูจะย่ำแย่ในสายตาประชาชน เพราะหลายครั้งถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า คนที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือโกงแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย กลับกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจเสียเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง