7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : สถานการณ์ขยะติดเชื้อในไทย

กรีนรีพอร์ต ติดตามสถานการณ์ขยะติดเชื้อในไทย หลังปรับลดระดับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลง เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมา 1 เดือน ทิศทางของการรับมือปัญหาขยะติดเชื้อหลังจากนี้เป็นอย่างไร ไปติดตาม

ข้อมูลขยะติดเชื้อรอบปีนี้ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 มีปริมาณขยะติดเชื้อเกิดขึ้น 110,427.65 ตัน หรือ ประมาณ 300 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 22.68% หรือ 90,009.23 ตัน แต่หลังจากกระทรวงสาธารณสุข ปรับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มขยะติดเชื้อลดลงเรื่อย ๆ โดยเห็นชัดเจนตั้งแต่เดือนกันยายน ลดลงอยู่ที่ 211.30 ตันต่อวัน หรือ ลดลงเฉลี่ย 100 ตัน

ส่วนที่ยังต้องเฝ้าระวังให้อยู่ในระบบการจัดเก็บและกำจัด คือ ATK และ หน้ากากอนามัย ที่ยังคงความจำเป็นในการควบคุมโรค

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้