7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ปลูกป่าชายเลน-เที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กรีนรีพอร์ต พาลงเรือตามไปให้กำลังใจน้อง ๆ กลุ่มเยาวชน ที่ใช้เวลาว่าง ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ไปกันที่จังหวัดสมุทรสงคราม

มากันที่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม บรรดาผู้ปกครอง และเด็ก ๆ ร่วม 100 ชีวิต กำลังเตรียมตัวลงเรือ เพื่อไปปลูกป่าชายเลน เติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าริมคลองโคน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิด

เมื่อเด็กพร้อม ผู้ใหญ่พร้อม ก็เริ่มลงมือปลูกต้นโกงกางกันเลย เทคนิคการปลูกให้รอด คือ อย่าปักต้นโกงกางลงไปในโคลนแบบตรง ๆ แต่ให้มือ หรือ ส้นเท้า ดันโคลนให้เป็นหลุมก่อน หย่อนรากลงไป แล้วกลบดินฝังรากไว้ เท่านี้ก็เรียบร้อย

ย้อนไป 30 ปีก่อน พื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคน ถูกบุกรุกทำลาย เพื่อนำไปทำประโยชน์ส่วนตัว แต่ปัจจุบันคนในชุมชนคลองโคน ร่วมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวช่วยกันฟื้นฟู ป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็นได้ชัดจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ป่าเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ไร่ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้