ข่าวออนไลน์7HD

ท่าทรายระยองรุกป่า เจอนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง

ท่าทรายระยองรุกป่า เจอนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง
ดีเอสไอตรวจท่าทรายระยอง พบรุกป่า ถมที่ทับลำน้ำ ขุดทรายนอกพื้นที่ อึ้งเจอข้อมูลนายทุนและนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง

วานนี้(16 พ.ย.2565) นายวรพจน์ ไม้หอม รอง ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ร่วมกับเรืออากาศตรี กิตติคม คงสมโภชน์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 2 พร้อมด้วยนายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการท่าทรายในพื้นที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อตรวจสอบกรณีการดำเนินกิจการดังกล่าวได้รับอนุญาต และได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อห้ามข้อบังคับตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ประกอบกับในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำหลากตามธรรมชาติ ทำให้น้ำล้างทรายไหลลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ จนน้ำขุ่นไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้

การลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย นำเครื่องจักรไปดำเนินการขุดทรายนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต อันเข้าลักษณะการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงานฯ ม.18 ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต กรณีดังกล่าวอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย  โดยยังพบว่าพื้นที่ที่มีการดำเนินกิจการรุกล้ำ เข้าไปในแนวเขตของพื้นที่ป่าไม้บางส่วน และมีการถมถนนขวางลำน้ำสาธารณประโยชน์ (คลองหลอด) ซึ่งจะตรวจสอบโดยละเอียดและประสานหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ จากการข่าวพบว่าการประกอบกิจการดังกล่าว มีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งคณะพนักงานสืบสวนจะเร่งดำเนินการตรวจติดตามและขยายผล

ทั้งนี้ หากพบว่าเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ จะดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ต่อไป