เช้าข่าว 7 สี

ครูเกษียณ หันมาปลูกชวนชมสร้างรายได้ จ.นครราชสีมา

เช้าข่าว 7 สี - ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ หันไปปลูกต้นชวนชม เพื่อสร้างรายได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นางสุธี ชูศักดิ์ อายุ 63 ปี อดีตข้าราชการครู ชาวตำบลนิมคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทุกวันนี้จะใช้เวลาในแต่ละวัน หลังจากที่เกษียณราชการออกมา ในการดูแลเพาะพันธุ์ต้นชวนชม และโป๊ยเซียน ต้นไม้สองชนิด ที่มีความชอบเป็นพิเศษมานานกว่า 20 ปี และทุกวันนี้เพาะพันธุ์ขายสร้างรายได้ จนกลายเป็นอาชีพหลัก โดยจะถ่ายรูปโพสต์ขายผ่านเฟซบุ๊ก ในราคาต้นละ 50 บาทไป จนถึง 1,000 บาท แล้วแต่ขนาด และพันธุ์ของชวนชมและโป๊ะเซียน โดยเริ่มแรกคุณครูจะเริ่มปลูกจากต้นโป๊ยเซียนที่มีความชอบเป็นการส่วนตัว เพราะมีความหมายที่เป็นมงคล จากนั้นเมื่อได้เห็นต้นชวนชมก็เริ่มมาสนใจต้นชวนชมอีก และเรียนรู้การปลูกจนมีความชำนาญ และหาสายพันธุ์แปลก ๆ มาปลูกเพ่ิมมากขึ้น จนกระทั่งเกษียณจึงหันมาปลูกเพาะขายอย่างจริงจัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง