เกาะกระแสออนไลน์

บัตรทอง-ประกันสังคม จองสิทธิตรวจสุขภาพฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง เช็กที่นี่

บัตรทอง-ประกันสังคม จองสิทธิตรวจสุขภาพฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง เช็กที่นี่
วันนี้ (21 พ.ย.65) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว ผู้มีสิทธิบัตรทองและประกันสังคม สามารถจองสิทธิตรวจสุขภาพฟรีได้แล้ว ผ่านเมนู "กระเป๋าสุขภาพ" บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ จองสิทธิ เลือกหน่วยบริการและนัดหมายวันเวลาเข้ารับบริการได้ด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ถือสิทธิบัตรทอง สามารถตรวจสุขภาพฟรีได้ โดยจะแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้
 • กลุ่มสตรีมีครรภ์
 • กลุ่มเด็กเล็ก 0.5 ปี
 • กลุ่มเด็กโต เด็กวัยรุ่น 6-24 ปี
 • กลุ่มผู้ใหญ่ 25-59 ปี
 • กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
โดยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้ทั้งมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งเต้านม หรือตรวจไขมันในเลือด และยังมีการตรวจฟรีตามรายการอื่นๆ อีก สามารถเช็กได้ในแอปฯเป๋าตังได้เลย

แต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพฟรีได้เลย ที่คลีนิกผู้สูงอายุครบวงจรทั้ง 64 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาล หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อเข้ารับการคัดกรอง 11 รายได้แก่
 1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
 2. เจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดระดับเม็ดเลือด ระดับไขมัน
 3. วัดภาวะความซึมเศร้า
 4. วัดภาวะสมองเสื่อม
 5. ประเมินด้านโภชนาการ
 6. ประเมินการใช้ชีวิตประจำวันหรือ ADL
 7. ประเมินด้านการใช้ยา
 8. ประเมินภาวะกระดูกพรุน
 9. คัดกรองภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่ได้
 10. วัดภาวะพลัดตกหกล้ม
 11. ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยสหสาขาวิชาชีพ
สำหรับสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนม.33 และ ม.39 สามารถตรวจสุขภาพได้ฟรี 14 รายการ กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม เบื้องต้นจะมีการตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจการทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ประกันสังคมแจ้ง ม.33 ม. 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี! เช็กรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่

โดยจะแบ่งโปรแกรมการตรวจตามเกณฑ์อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดังนี้

1.การคัดกรองการได้ยินFinger Rub Test
-อายุ 15 ขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข
- อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง
3.การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
- อายุ 40-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี
4.การตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
5.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBC
- อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
- อายุ 55-70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
6.ปัสสาวะ UA
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
7.ตรวจสารเคมีในเลือด
น้ำตาลในเลือด FBS
- อายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
8.การทำงานของไต Cr
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
9.ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL
- อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี
10.เชื้อไวรัสตับอักเสบHB sAg
- สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง
11.มะเร็งปากมดลูก Pap Smear
- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเสี่ยง
12.มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA
- อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
- อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear
13.เลือดในอุจจาระ FOBT
- อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
14.เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
- อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่สนใจตรวจสุขภาพฟรี สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)  หรือเช็กรายชื่อโรงพยาบาลได้ที่นี่ >>> รพ.ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม