สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ประโยชน์มหาศาลจากการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก

สนามข่าว 7 สี - ไทยประสบความสำเร็จ ได้ประโยชน์ทางอ้อมมูลค่ามหาศาล จากการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน ภายในแนวคิด BCG ติดตามจากรายงาน

หลังผู้นำเอเปก จากทุกเขตเศรษฐกิจได้ร่วมรับรองปฏิญญา ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก 2022 และร่วมรับรอง "เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่า ด้วยเศรษฐกิจ BCG" หรือ "Bangkok goals on BCG Economy" ซึ่งไทยชูแนวคิดนี้ เชื่อมั่นว่า จุดยืนของ BCG Bio-Circular-Green Economy Model หรือโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากจะมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยในอนาคต แต่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ก็จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้วย

ส่วนด้านการค้า ถือว่าประเทศไทย ประสบความสำเร็จนี้อย่างดียิ่ง แม้จะมีความท้าทายของภูมิรัฐศาสตร์โลก ไทยก็ได้ประสานความไม่ลงรอยระหว่างเขตเศรษฐกิจ กระทั่งสามารถผ่านพ้นไปได้

เชื่อว่าในระยะยาว การผลักดันเศรษฐกิจ BCG จะสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจ MSMEs และการเชื่อมโยงการค้าผ่านเขตการค้าเสรีเอเปก มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่ไทยจะได้ประโยชน์ทางอ้อม มีมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะ Soft Power ที่ผู้นำหลายเขตเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ผู้แทน และคณะทำงาน ได้เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์