เช้าข่าว 7 สี

เที่ยวปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย จ.แม่ฮ่องสอน

เช้าข่าว 7 สี - พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปชมอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง ที่ได้ชื่อว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย ถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยบรรยากาศนี่หนาวเย็น มีนักท่องเที่ยวพาไปกันไปเที่ยวอย่างคึกคัก

แลนด์มาร์กการท่องเที่ยวแห่งนี้ คือ อ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนยอดเขา มีต้นสนขนาดใหญ่ล้อมรอบ ทำให้เกิดเป็นธรรมชาติที่สวยงาม สำหรับในช่วงฤดูหนาวที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม อากาศในพื้นที่จะหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่เลขตัวเดียว และในช่วงเช้าจะเห็นภาพของไอหมอกลอยขึ้นเหนือผิวน้ำ ประกอบกับธรรมชาติที่สวยงามที่อยู่รอบ ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามให้กับปางอุ๋งว่า สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ พากันไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องทำเมื่อไปเยือนปางอุ๋ง คือการไปกางเต็นท์นอนใต้ต้นสนริมอ่างเก็บน้ำ มีการล่องแพไม้ไผ่เพื่อไปสัมผัสไอหมอกกลางอ่างเก็บน้ำ ซึ่งแพไม้ไผ่จะให้บริการโดยชาวบ้านในพื้นที่ และที่สำคัญคือการถ่ายรูปเช็กอินและเก็บเป็นที่ระลึก

นอกจากปางอุ๋งแล้ว หมู่บ้านรวมไทยที่อยู่ด้านหน้า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ก็น่าสนใจเช่นเดียวกัน โดยเป็นหมู่บ้านชาวไทใหญ่ที่มีการทำที่พักแบบโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยทั้งหมดเป็นของคนในชุมชน รวมถึงร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ การไปเที่ยวที่ปางอุ๋ง ถือเป็นการท่องเที่ยวที่กระจายรายได้สู่ชุมชนอีกด้วย