เช้าข่าว 7 สี

ก.อุตสาหกรรม เตรียมประกาศมาตรฐานคาร์ซีต

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมประกาศให้คาร์ซีต เป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐาน มอก. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กเล็ก มีผลบังคับใช้ภายในปีหน้า

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบให้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ คาร์ซีต เป็นสินค้าควบคุม ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและมีเครื่องหมาย มอก. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค

สำหรับคาร์ซีต ที่ได้เครื่องหมาย มอก. ต้องผ่านการทดสอบการจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ การขับรถยนต์ด้วยความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชนด้านหน้าคาร์ซีต และด้านหลังด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดเซ็นเซอร์ไว้ที่หุ่นเด็กจำลอง เพื่ออ่านค่าความรุนแรงจากการกระแทกและจะรายงานผลเป็นความเสียหาย หรืออาการบาดเจ็บตามร่างกาย ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2566 โดยระหว่างนี้ดำเนินการควบคู่ไปกับการแจ้งให้ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าได้มีระยะเวลาในการเตรียมตัวในการขออนุญาตทำหรือนำเข้า เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด มอก. ยังเห็นชอบมาตรฐานอื่น ๆ อีกจำนวน 125 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานหลอดยาฉีด ขวดยาฉีด วงล้อรถยนต์ แบตเตอรี ถังก๊าซ และภาชนะบรรจุก๊าซ ด้วย