7 สีช่วยชาวบ้าน

สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ โวยไม่จ่ายเงินค่าทำศพ จ.บุรีรัมย์

สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง จังหวัดบุรีรัมย์ โวยการบริหารงานของคณะกรรมการกลุ่ม หลังไม่จ่ายเงินค่าทำศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต

ทายาท และสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมตัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อเรียกร้องให้กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จ่ายเงินค่าทำศพสมาชิกที่เสียชีวิต 33 ราย ซึ่งบางรายเสียชีวิตนานกว่า 7 เดือน แต่ยังไม่ได้รับเงิน ทำให้ทายาทต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบมาใช้จัดงานศพ ซึ่งช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ยื่นเรื่องให้ อบต.บ้านยาง ช่วยเหลือ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จึงมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อทวงถามความคืบหน้า

ด้าน นายเฉลิมชัย ดาดผารัมย์ ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลบ้านยาง ชี้แจงว่า ขณะนี้ มีเงินคงเหลือในบัญชีประมาณ 267,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะจ่ายค่าทำศพให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตทั้ง 33 ราย เพราะสมาชิกในหลายหมู่บ้าน ยังไม่ส่งเงินเข้ากลุ่มฯ ตามกำหนด ซึ่งทางกลุ่มฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามเร่งรัดติดตามอยู่ โดยรับปากว่า จะจัดการปัญหาให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ ยืนยันว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ บริหารงานด้วยความโปร่งใส