7 สีช่วยชาวบ้าน

นวัตกรรมสร้างสุข : มอ.โชว์หุ่นยนต์ผ่าตัด เครื่องแรกของภาคใต้

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเครื่องแรก และเครื่องเดียวในภาคใต้ เผยความสำเร็จ หลังนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมาแล้ว มากกว่า 190 ราย ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อทั้งแพทย์ และผู้ป่วย ติดตามในนวัตกรรมสร้างสุข

หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด หรือ Robotic Surgery นับเป็นความก้าวหน้า และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภาคใต้ นำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ให้มีความแม่นยำและปลอดภัย รวมทั้งลดผลกระทบจากบาดแผลในการผ่าตัดแบบเดิม รองรับการผ่าตัดได้หลายโรค ทั้งการผ่าตัดช่องท้อง การผ่าตัดมดลูก การผ่าตัดทางเดินปัสสาวะต่อมลูกหมาก การผ่าตัดด้านนรีเวช หรือการผ่าตัดอื่น ๆ ที่พิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หุ่นยนต์ตัวนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ 3 ส่วน คือ ชุดควบคุมที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงาน ที่จะส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวของแพทย์ไปยังแขนของหุ่นยนต์ ส่วนที่เป็นแขนกล ทำหน้าที่แทนแขนของศัลยแพทย์ในการผ่าตัด สามารถหักงอข้อมือ และหมุนข้อมือได้อย่างอิสระ ช่วยลดการสั่นของมือแพทย์ และสามารถเข้าถึงอวัยวะที่มือแพทย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ และส่วนที่เป็นชุดแปลงสัญญาณ ที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจากชุดควบคุม ส่งไปยังแขนกลให้ทำงานตามคำสั่ง

ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด คือ ใช้ผู้ช่วยผ่าตัดน้อยลง มีความเที่ยงตรง แม่นยำ การผ่าตัดหรือการเย็บแผล สามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย แผลผ่าตัดเล็กลง เจ็บน้อย อัตราการเสียเลือดต่ำ ทำให้ใช้เลือดในการผ่าตัดน้อยตามไปด้วย อีกทั้งระยะการพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา สามารถช่วยผ่าตัดรักษาผู้ป่วยไปแล้วกว่า 190 ราย และยังเป็นแหล่งฝึกฝนเรียนรู้ให้กับแพทย์เฉพาะทาง พัฒนาทักษะความรู้ในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง