ข่าวออนไลน์7HD

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 คณะแพทย์ถวายการรักษา กรมสมเด็จพระเทพฯ ประสบผลสำเร็จดี

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 2 คณะแพทย์ถวายการรักษา กรมสมเด็จพระเทพฯ ประสบผลสำเร็จดี
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัย ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ในช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกซ้อน หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2665