ข่าวออนไลน์7HD

นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน หลังคาดปี 66 แนวโน้มฝุ่นละอองสูง

นายกฯ สั่งเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน หลังคาดปี 66 แนวโน้มฝุ่นละอองสูง
วันนี้ (23 พ.ย. 65) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 66 โดยจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเน้นย้ำให้วางแผนการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
         
ด้านกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้คาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองปี 66 ซึ่งอาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่เดือนพ.ย. 65 จนถึงปลายเดือนก.พ. 66 ที่มีสภาพเพดานการลอยตัวอากาศต่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง ลมสงบ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง

ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการจราจรและรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ยังคงพบปริมาณฝุ่น PM 2.5 เท่าเดิมต่อเนื่องทุกปี และในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความกังวลถึงสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM 2.5
         
น.ส.รัชดา กล่าวว่า โดยแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 66 เน้นยกระดับความเข้มงวดของการดำเนินงานภายใต้หลักการ 3 พื้นที่ คือ พื้นที่เมือง พื้นที่ป่า และพื้นที่เกษตรกรรม ควบคู่กับ 7 มาตรการตามกรอบสื่อสารเชิงรุกยกระดับปฏิบัติการสร้างการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะดำเนินการภายใต้ 16 แนวทาง ได้แก่

1. วิจัยหาต้นเหตุ
2. นักสืบฝุ่น
3. ตรวจโรงงาน
4. แจกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่กลุ่มเปราะบาง
5. แจ้งเตือนป้องกันฝุ่น PM 2.5 6. Open Data
7. ตรวจสถานที่ก่อสร้างและตรวจรถควันดำในสถานที่ก่อสร้าง
8. ใช้ CCTV ตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำ
9. ส่งเสริมรถราชการในสังกัด กทม. เป็นรถพลังงานไฟฟ้า   
10. ตรวจวัดรถควันดำ
11. แจ้งปัญหาฝุ่นทาง Traffy Fondue
12. กลุ่มพัฒนาโครงการผู้ประกอบการ
13. กิจกรรมที่สำนักงานเขตดำเนินการ
14. การตรวจวัดควันดำรถราชการในสังกัด กทม.
15. ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด
16. พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น ผ่านโครงการ BKK Clean Air Area
         
ส่วนพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายลดจุดความร้อน (Hotspot) ไม่เกิน 9,833 จุด และลดพื้นที่เผาไหม้ลง 20% หรือไม่เกิน 718,056 ไร่
         
ขณะเดียวกัน พร้อมดำเนินการภายใต้ 4 แนวทางเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในเขตเมืองควบคู่กับการควบคุมการเผาป่า ได้แก่ 1. ควบคุมควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ ประสานงานร่วมกับขนส่งจังหวัด 2. ควบคุมการเผาเศษใบไม้หรือขยะจากครัวเรือน 3. ล้างทำความสะอาดถนนทุกสายในจังหวัด และ 4. ควบคุมฝุ่นละอองจากไซต์ก่อสร้างหรือควันจากโรงงาน
         
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือทั้ง 4 จังหวัด ได้มีหารือร่วมกันในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) อีกทั้งเพิ่มการบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านการใช้แอปพลิเคชัน "Fire D" (ไฟดี) ซึ่งเป็นระบบจัดเก็บบันทึกข้อมูลชุมชน ศูนย์วิชาการของจังหวัด เพื่อดำเนินการตัดสินใจเวลาเหมาะสมในการกำจัดเชื้อเพลิงในแต่ละวัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นผู้พัฒนาและปรับปรุงการใช้งานแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น