ข่าวออนไลน์7HD

ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น เลื่อนยศเป็น พล.ต.อ. เยียวยา “ผู้กองสุทธิรักษ์” พลีชีพในเหตุคาร์บอมบ์

ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น เลื่อนยศเป็น พล.ต.อ. เยียวยา “ผู้กองสุทธิรักษ์” พลีชีพในเหตุคาร์บอมบ์
ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น เลื่อนยศเป็น พล.ต.อ. เยียวยาความสูญเสีย "ผู้กองสุทธิรักษ์" พลีชีพในเหตุคาร์บอมบ์ แฟลตตำรวจนราธิวาส เงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 3.7 ล้าน

ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น เยียวยาความสูญเสียจากเหตุคาร์บอมบ์ แฟลตตำรวจนราธิวาส ความคืบหน้ากรณี ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานจราจรและความมั่นคง สภ.เมืองนราธิวาส ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด บริเวณแฟลตตำรวจนราธิวาส

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้เสนอปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ โดยขอเลื่อนเงินเดือนให้ 7 ขั้น ขอพระราชทานยศเป็น พล.ต.อ. และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นไม่เกิน 2 ชั้นตรา

รวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร., เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าเงินเดือนสุดท้าย, เงินบำเหน็จตกทอด, เงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ, เงินกองทุนสวัสดิการ ตร., เงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ, เงินบำนาญพิเศษรายเดือนสำหรับทายาท, เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี/ เงินยังชีพรายเดือนสำหรับบุตร, เงินเยียวยาจาก กยต.(ศอ.บต.), เงินทดแทนประกันชีวิต, เงินสวัสดิการสงเคราะห์จาก ภ.9,  เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยฯ, เงินค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก, การบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ นั้น ในเบื้องต้นรวมแล้วเป็นเงินประมาณ 3,774,760 บาท