ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัด รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัด รธน.

View icon 337
วันที่ 23 พ.ย. 2565
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 พ.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้อง ที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 77 คน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
                
โดยผลการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 3 , 4 , 5 , 6 ,7 ,9 และ 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 , 83 ,86 ,90, 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง

ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยให้ประธานรัฐสภาได้รับทราบ และประธานรัฐสภาจะส่งร่างฯ ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับประเด็นที่ผู้ร้องเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญ และส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือ การลดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง เดิมปีละไม่เกิน 100 บาท เหลือไม่เกิน 20 บาท ค่าสมาชิกตลอดชีพ ลดเหลือไม่เกิน 200 บาท จากเดิมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท เหตุผลคือกลัวจะเปิดให้เกิดนายทุนครอบงำ และไม่เป็นพรรคของประชาชน  และตัดคุณสมบัติผู้ต้องคดีอาญา การฉ้อโกง ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน หากคดีไม่ถึงขั้นติดคุกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้  

ส่วนประเด็นการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่แก้ไขให้สามารถเลือกผู้สมัครได้ จากเดิมที่จะเป็นหน้าที่ของตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งอาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้แต่ละเขตเลือกผู้สมัคร ประกอบกับการให้เลือกบุคคลจากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครคัดเลือกมา ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจะขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัคร รวมทั้งการตัดเรื่องห้ามสมาชิกเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้อิทธิพลข่มขู่ในการเลือกผู้สมัคร สส.ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ