ข่าวออนไลน์7HD

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัด รธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง ไม่ขัด รธน.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (23 พ.ย.65) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้อง ที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 77 คน ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่
                
โดยผลการพิจารณาของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 3 , 4 , 5 , 6 ,7 ,9 และ 10 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 , 83 ,86 ,90, 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง

ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยให้ประธานรัฐสภาได้รับทราบ และประธานรัฐสภาจะส่งร่างฯ ให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับประเด็นที่ผู้ร้องเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญ และส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือ การลดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมือง เดิมปีละไม่เกิน 100 บาท เหลือไม่เกิน 20 บาท ค่าสมาชิกตลอดชีพ ลดเหลือไม่เกิน 200 บาท จากเดิมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท เหตุผลคือกลัวจะเปิดให้เกิดนายทุนครอบงำ และไม่เป็นพรรคของประชาชน  และตัดคุณสมบัติผู้ต้องคดีอาญา การฉ้อโกง ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน หากคดีไม่ถึงขั้นติดคุกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้  

ส่วนประเด็นการตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่แก้ไขให้สามารถเลือกผู้สมัครได้ จากเดิมที่จะเป็นหน้าที่ของตัวแทนประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งอาจขัดกับรัฐธรรมนูญที่ให้แต่ละเขตเลือกผู้สมัคร ประกอบกับการให้เลือกบุคคลจากรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครคัดเลือกมา ไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจะขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเลือกผู้สมัคร รวมทั้งการตัดเรื่องห้ามสมาชิกเรียกรับผลประโยชน์ หรือใช้อิทธิพลข่มขู่ในการเลือกผู้สมัคร สส.ทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ