ข่าวเด็ด 7 สี

ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ขัด รธน.

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเป็นเอกฉันท์ ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 ประกอบมาตรา 132 ในหลายมาตรา ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลการวินิจฉัยให้ประธานรัฐสภาได้รับทราบ และประธานรัฐสภาจะส่งร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ตามขั้นตอนต่อไป

30 พ.ย.ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.
ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. ซึ่งประธานรัฐสภา ได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ด้วยเช่นกันนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดฟังคำวินิจฉัย ลงมติว่า มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

สธ.แถลงจุดยืนกัญชาทางการแพทย์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมแพทย์เฉพาะทางแถลงจุดยืนเดินหน้าใช้กัญชาเป็นยารักษาโรค ทั้งโรคลมชักในเด็ก โรคพาร์กินสัน ในผู้สูงอายุ และโรคผิวหนัง

นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในการรักษาประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งการนำสารสกัดจากกัญชา มาใช้ในทางการแพทย์ จะเน้นการใช้ สาร CBD ที่ไม่ใช่สารเสพติด

ขณะที่ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ กัญชา ได้ปลดล็อกออกจากยาเสพติดมาแล้ว ได้ใช้ประโยชน์จริงทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ และห้ามนำช่อดอกกัญชามาผสมในอาหาร เข้าข่ายผิดกฎหมาย