ข่าวออนไลน์7HD

สธ.ลุยวิจัยกัญชาใช้รักษาโรค ลมชักรักษายากในเด็ก ยาหยอดใต้ลิ้นถอนฤทธิ์ยาบ้า ลดการกลับไปเสพซ้ำ

สธ.ลุยวิจัยกัญชาใช้รักษาโรค ลมชักรักษายากในเด็ก ยาหยอดใต้ลิ้นถอนฤทธิ์ยาบ้า ลดการกลับไปเสพซ้ำ
สธ.ลุยวิจัยกัญชาทางการแพทย์ รักษาโรคและเวชสำอาง จับตาสารสกัด CBD รักษาโรคลมชักรักษายากในเด็ก ยาหยอดใต้ลิ้นใช้ร่วมกับยาต้านอาการทางจิต ถอนฤทธิ์ยาบ้า ลดการกลับไปเสพซ้ำ

กัญชาทางการแพทย์ วันนี้ (23 พ.ย.65) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวกัญชาทางการแพทย์รักษาโรคและเวชสำอางกระตุ้นเศรษฐกิจไทย  โดยหมอโอภาส กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา สังคมโลกนำกัญชามาใช้รักษาอาการเจ็บป่วย ทำให้เกิดการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งในไทยกัญชาเป็นภูมิปัญญาที่มีมายาวนาน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลอนุญาตให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์และวิจัยในปี 2562 โดยกำหนดในแผนบริการสุขภาพ สาขากัญชาทางการแพทย์ ส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ในผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและเข้าถึงยากัญชาอย่างมีคุณภาพ

“ในปีงบประมาณ 65 ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชา มากขึ้นถึง 159.64% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 64 และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยประคับประคองกว่า 8,000 คน การวิจัยมีกว่า 60 เรื่อง ครอบคลุมทั้งการปลูก การผลิต การใช้ และการวางระบบเพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ส่งผลให้ปัจจุบันมียากัญชาถึง 10 รายการ ถูกคัดเลือกเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ” ปลัด สธ. ระบุ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ มีประโยชน์ในการรักษาโรค โดยมีหลักฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพสนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด  โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักตัวน้อย และการเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

ปัจจุบันมีงานวิจัยที่ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ในหลายเรื่อง ได้แก่ กัญชาทางการแพทย์กับการรักษาโรคลมชักในเด็กโรคพากินสัน โดยสถาบันประสาทวิทยาและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กัญชาทางการแพทย์กับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการวิจัยในหนูทดลอง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ การวิจัยการนำสารสกัดจากกัญชา CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้น เพื่อลดอาการถอนเมทแอมเฟตามีน ลดการกลับไปเสพซ้ำ และการวิจัยนำสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ CBD ชนิดหยอดใต้ลิ้นมาใช้ร่วมกับยาต้านอาการทางจิต เพื่อช่วยลดอาการทางจิต และลดพฤติกรรมเสี่ยงก่อความรุนแรง โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) วิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์รักษาโรคผิวหนัง และเวชสำอาง

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันมีเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชา  สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในน้ำมันกัญชา  11 ชนิด และสามารถตรวจวิเคราะห์หาสาร Terpenes ในน้ำมันกัญชา 28 ชนิด ทั้งหมดนี้เพื่อให้กัญชาทางการแพทย์ได้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชน