ข่าวออนไลน์7HD

นายกรัฐมนตรีเตรียม KICK OFF มาตรการช่วยชาวนาที่ จ.เพชรบูรณ์ วันพรุ่งนี้

นายกรัฐมนตรีเตรียม KICK OFF มาตรการช่วยชาวนาที่ จ.เพชรบูรณ์ วันพรุ่งนี้
วันนี้ (23 พ.ย.65) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานในพิธีเปิด KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 วันพรุ่งนี้ (24 พ.ย.65) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเดินหน้าโครงการสำคัญของรัฐบาลในการส่งมอบความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

โดยนายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่ม โอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ และจะเป็นประธานสักขีพยานในการมอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ การมอบสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแก่ผู้แทนเกษตรกร และการมอบสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกให้แก่ผู้แทนสถาบันเกษตรกร หลังเสร็จพิธี นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย

การจัดงาน KICK OFF มาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 เป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการให้ความช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ และสภาพคล่องในการใช้จ่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือก ในการขายข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้น หรือเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิต

โดย เหตุผลที่ ธ.ก.ส. จัดงานดังกล่าวที่ จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจาก จ.เพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากที่สุดในเขตภาคเหนือ มากกว่า 70,000 ราย ประมาณการโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ผ่านสำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวนเงินกว่า 900 ล้านบาท

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 พร้อมมาตรการคู่ขนาน ผ่าน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่
2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66
3) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
4) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2565/66 วงเงินรวม 81,265 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ก.ย. 2566 เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์มากกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน และเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป