ประเด็นเด็ด 7 สี

ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ : ราคาที่ดินปีหน้า ขยับขึ้น 8%

ประเด็นเด็ด 7 สี - วันนี้ คุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน ซึ่งจะประกาศในปีหน้ามาแจ้งให้ทราบใน ประเด็นเด็ดเศรษฐกิจ

ราคาประเมินที่ดิน ปกติจะต้องประกาศตัวเลขใหม่ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่โควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนประกาศราคาออกไป ล่าสุด กรมธนารักษ์ ประเมินว่าคงไม่มีความจำเป็นจะต้องเลื่อนประกาศราคาประเมินที่ดินออกไปอีก ซึ่งราคาที่จะประกาศใหม่แน่นอนว่าขยับขึ้นราว 8%

ปกติบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ จะมีการประกาศทบทวนใหม่ทุก ๆ 4 ปี แต่ราคาประเมินที่ใช้ในปีหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และจะใช้ราคานี้ไปจนถึงปี 2569 เป็นราคาที่ประเมินที่ กรมธนารักษ์ ดำเนินการไว้ตั้งแต่ 2 ปีก่อน แต่เพราะปีที่แล้วมีการเลื่อนใช้จากโควิด-19 จึงไม่ได้มีการทบทวนใหม่ โดยระหว่างนี้หากพื้นที่มีการพัฒนาไปมาก และราคาประเมินที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินประจำจังหวัด ก็มีอำนาจพิจารณาทบทวน หรือปรับเพิ่มราคาประเมินเป็นรายแปลงได้เอง โดยอิงจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น หากมีสะพาน หรือถนนใหม่ตัดผ่าน รวมถึงมีการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน ขึ้นมา แต่ละจังหวัดก็มีอำนาจปรับราคาประเมินใหม่ได้ตลอดเวลา

สำหรับราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในปีหน้าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8% ปัจจุบัน กรมธนารักษ์ มีการประเมินราคาที่ดินแบ่งทั้งหมดเป็น 33 ล้านแปลง โดยภาพรวมทั่วประเทศปรับขึ้นเฉลี่ย 8.9% โดยพื้นที่กรุงเทพฯ ปรับขึ้นประมาณ 3% และต่างจังหวัดประมาณ 8% ราคาที่ดินในพื้นที่ที่ขยับสูงขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ทำเลแนวรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง ถนนตัดใหม่ และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

สำหรับราคาประเมินที่ดินสูงสุด ยังอยู่ในกรุงเทพฯ 1 ล้านบาทต่อตารางวา อยู่บริเวณถนนสีลม เพลินจิต วิทยุ ถนนพระรามที่ 1 รองลงมาถนนสุขุมวิท 750,000 บาท ถนนรัชดาภิเษก 450,000 บาท ถนนเพชรบุรี 300,000 บาท ส่วนถนนพหลโยธิน ราคาประเมินอยู่ที่ 250,000 บาท

ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีราคาสูงสุดอยู่ใน 3 จังหวัดพื้นที่ EEC ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง มีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% โดยราคาที่ขึ้นสูงสุดอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟความเร็วสูง เช่น จังหวัดชลบุรี ปรับขึ้น 42.83% ราคาสูงสุดอยู่ถนนเลียบหาดพัทยา อำเภอบางละมุง 220,000 บาทต่อตารางวา ราคาที่ขยับเพิ่มขึ้นส่งผลอย่างไร สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์

และหากมีการปรับใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ในปีหน้า อาจจะส่งผลให้ประชาชนที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะการเก็บภาษีที่ดินจะใช้ราคาประเมินที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์มาเป็นฐานประเมินในการคำนวณภาษี ส่วนจะมีมาตรการบรรเทาภาระผู้เสียหรือไม่ ก็เป็นอำนาจของท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณา