ประเด็นเด็ด 7 สี

ประเด็นเด็ดรอบโลก : สหรัฐฯ ให้ความสำคัญอาเซียน สกัดอิทธิพลจีน

ประเด็นเด็ด 7 สี - ช่วงประเด็นเด็ดรอบโลก วันนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาอำนาจของโลกอย่างสหรัฐฯ ที่ดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเชื่อว่ามีนัยยะสำคัญ เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในอาเซียน ไปติดตามกับ คุณพิสิทธิ์ กิรติการกุล