ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง - Immuno-oncology" พระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เวลา 13.00 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง - Immuno-oncology" พระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับกระบวนการปรับภูมิคุ้มกัน เริ่มจากเซลล์มะเร็งถูกตรวจพบและทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกัน แต่ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์มะเร็งขึ้น จึงทำให้สามารถคงอยู่ และพยายามปรับตัวอยู่ร่วมกับเซลล์ปกติ รวมถึงมีการปรับตัวหลบหลีกระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญและแพร่กระจาย โดยไม่ถูกกำจัดจากระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งกลไกสำคัญในการหลบหลีกการถูกกำจัด ได้แก่ การกดระบบภูมิคุ้มกันโดยเซลล์มะเร็งเอง โดยเกิดที่โมเลกุลของจุดตรวจภูมิคุ้มกันบนผิวของเซลล์มะเร็ง ไปทำปฏิกิริยากับตัวรับบนเม็ดเลือดขาวชนิดที-เซลล์ ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของระบบเม็ดเลือดขาว ทำให้สามารถยับยั้งเซลล์เม็ดเลือดขาว ชนิดที-เซลล์ ที่จุดตรวจภูมิคุ้มกัน และหลบหลีกจากการทำลายของระบบภูมิคุ้มกันได้

ดังนั้น การยับยั้งการกดระบบภูมิคุ้มกัน โดยยาที่เป็นโมโนโคลนอล แอนตี้บอดี้ สามารถยับยั้งการทำปฏิกิริยาที่จุดตรวจภูมิคุ้มกันได้ และจะเพิ่มการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้น ถือเป็นแนวทางใหม่ของการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ปัจจุบันมีความหวังในการวิจัยและแนวทางการรักษาโดยใช้ยาบางชนิดร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ยาในกลุ่มยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกัน 2 ชนิดร่วมกัน แต่อาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลในระยะยาวของการรักษานี้ หรือใช้ยากลุ่มยับยั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกัน ร่วมกับการรักษาแบบเคมีบำบัดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเพิ่มการตอบสนองในการต้านมะเร็งมากขึ้น แต่มีข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ซึ่งขึ้นกับระยะของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นเป้าหมาย ตลอดจนขนาดยาที่ใช้ และระยะเวลาของการใช้ยาด้วย

ข่าวอื่นในหมวด