ข่าวในพระราชสำนัก

รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่

ที่โรงเรียนบ้านแม่พร้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน พร้อมกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชน

จังหวัดแพร่ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 77,025 ชิ้น ด้านการให้ความช่วยเหลือมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ที่จะนำผ้าห่ม จำนวน 16,000 ผืน ไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ส่วนจังหวัดฯ มีแผนขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่เพิ่มติม ซึ่งพื้นที่อำเภอสองมี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว 7,817 ชิ้น

จากนั้น รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จำนวน 3 คน

ข่าวอื่นในหมวด