ข่าวในพระราชสำนัก

คณะองคมนตรี และคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ตลอดวันนี้ ที่ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะองคมนตรี ข้าราชการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงมูลนิธิ สมาคม และชมรม นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และภริยา, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, หน่วยราชการในพระองค์, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพเรือ, ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ, กลุ่ม บีเจซี บิ๊กซี, กรมป่าไม้, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, โรงเรียนจิตรลดา, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นในหมวด