เช้าข่าว 7 สี

ประเพณี ขว้างไม้ทาน โยนส้ม โปรยทาน จ.อุตรดิตถ์

เช้าข่าว 7 สี - พุทธศาสนิกชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่น ขว้างไม้ทาน โยนส้ม โปรยทาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

ประเพณี "ขว้างไม้ทาน โยนส้ม โปรยทาน" จ.อุตรดิตถ์
ที่ศาลาการเปรียญ วัดด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีขว้างไม้ทาน โยนส้ม โปรยทาน ประเพณีท้องถิ่น เนื่องในวันธรรมสวนะ หรือ วันพระ ในโครงการนายอำเภอลับแลทำบุญตักบาตรวันพระ ที่จะหมุนเวียนร่วมทำบุญกับพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอลับแลให้ครบทุกวัด เพื่อส่งเสริมสืบทอดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากจะจัดเตรียมอาหารคาวหวานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แล้ว ยังได้มีการจัดเตรียมมะนาว มะกรูด และไม้ทาน จำนวนมาก ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวลับแลที่จัดขึ้นอีกครั้งในรอบ 3 ปี หลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย หลังจากประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้ว นายอำเภอลับแล ก็จะขว้างไม้ทาน โยนส้ม โปรยทาน โดยโยนไม้ทาน ผลมะนาว ผลมะกรูด ที่เจาะผลแล้วนำเงินเหรียญเสียบไว้ ส่วนที่ไม้ทานจะมีของขวัญที่เป็นทั้งเงินและสิ่งของ

นายเวช อ่อนวงษ์ นายก อบต.ด่านแม่คำมัน กล่าวว่า ประเพณีขว้างไม้ทาน โยนส้ม โปรยทาน เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวลับแล ในช่วงใกล้สิ้นปี ทุกครอบครัวจะตัดไม้ไผ่ทำเป็นแผ่นคล้ายไม้บรรทัด เขียนชื่อ-สกุลผู้ล่วงลับ สิ่งของ และจำนวนเงินลงไป เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ บางครอบครัวจะนำผลมะนาว มะกรูด เจาะเสียบเงินเหรียญ หรือกระดาษที่มีข้อความ ซึ่งข้อความก็เหมือนไม้ทาน ผู้ที่เก็บได้จะตามหาเจ้าของไม้ทานและผลมะนาว มะกรูด นำไปแลกสิ่งของหรือเงินตามที่ระบุ

จัดใหญ่ประกวดควายงาม งานนมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ จ.กาฬสินธุ์
ที่ วัดเวฬุวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูสิทธิวราคม เจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ และ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ร่วมแถลงการจัดงานประจำปี นมัสการหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 งานประจำปีมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบพระพุทธเจดีย์ศรีสัตตราช ปฏิบัติธรรม และส่งเสริมให้ลูกหลานชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดจากการจัดงานปีที่ผ่านมา โดยการประกวดข้าวจี่ ประกวดควายกาฬสินธุ์ ชิงถ้วยรางวัลการจัดแสดงควายพ่อพันธุ์จากทั่วฟ้าเมืองไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง