เช้าข่าว 7 สี

ส่งออกแรงงานฝีมือไปซาอุดีอาระเบีย

เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงแรงงาน เร่งฝึกช่างขุดเจาะบ่อน้ำมัน ส่งออกแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย สานต่อข้อตกลงความร่วมมือระดับทวิภาคีของ 2 ประเทศ ให้เป็นรูปธรรม

แรงงานไทยกำลังฝึกอบรมช่างฝีมือในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือจากการหารือทวิภาคี ช่วงการประชุม APEC 2022 ซึ่งประเทศซาอุดีอาระเบียมีความต้องการแรงงานจากต่างชาติจำนวนกว่า 8 ล้านคน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไปดูการฝึกอบรมแรงงานไทยไปซาอุดีอาระเบีย และย้ำว่า จากนี้ไปจะไม่จัดส่งแรงงานไร้ฝีมือหรือกรรมกรไปทำงาน แต่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเร่งยกระดับสมรรถนะแรงงานไทยให้ได้ค่าจ้างสูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือด้วย ไทยจะจัดส่งแรงงานฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือ ที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ไปต่างประเทศ เช่น ช่างขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม เป็นต้น

นอกจากฝึกทักษะฝีมือแรงงานแล้ว ความสามารถในการสื่อสารก็ต้องมีเช่นกัน การฝึกฝีมือก็จะเพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐานก่อนเดินทาง อย่างในหลักสูตรการฝึกอบรม 144 ชั่วโมง ช่างฝีมือจะได้รู้การผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ความปลอดภัยในการทำงานในแท่นขุดเจาะ เทคนิคการทำงาน และความรู้พื้นฐานการใช้ชีวิตในต่างแดน

การจัดส่งแรงงานไทย จากนี้จะเน้นการส่งแรงงานมีฝีมือไปต่างประเทศ อย่างชุดแรกที่ได้บินแล้ว คือ ส่งช่างเชื่อมไปทำงานในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือคัดเลือกช่างเชื่อม นับเป็นครั้งแรกที่จัดส่งแรงงานไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้องแอบแฝงเป็นแรงงานผีน้อยอีกต่อไป สำคัญคือการไปอย่างถูกกฎหมาย แรงงานไทยจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตามสัญญา และจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล และการทำงานอย่างถูกต้องเทียบเท่าพลเมืองของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง