เช้านี้ที่หมอชิต

สถาบันการศึกษาเข้มงวด ลอบเล่นพนันฟุตบอล จ.เชียงใหม่

เช้านี้ที่หมอชิต - วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ใช้กล้องวงจรปิด กว่า 300 ตัว คุมเข้มนักศึกษาแอบเล่นพนันบอลโลก การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 หากพบจะดำเนินการบันทึกข้อมูลนำตัวเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

จากเว็บพนันออนไลน์ที่มีอยู่จำนวนมาก และต้องการนักพนันหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นสถานศึกษาแห่งความสุข มีความปลอดภัยจากความรุนแรงยาเสพติดและการพนันทุกรูปแบบ พร้อมกำหนดแนวทางให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกัน

โดยที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ อาจารย์และครูผู้สอน ได้อบรมให้ความรู้นักศึกษา ให้รู้เท่าทันกลโกงของการพนัน รณรงค์ให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน และร่วมกันต่อต้านการเล่นการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 โดยช่วงเข้าแถวตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ได้ให้นักศึกษาปฏิญาณตนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิด และได้ให้อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำข้อมูลและกลโกงของเว็บพนันมาให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการพนันออนไลน์

นอกจากนี้ยังเข้มงวดก่อนเข้าเรียนจะกำชับนักศึกษาเรื่องโทษของการพนัน พร้อมกับยึดโทรศัพท์มือถือในระหว่างการเรียนการสอน เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษาฉวยโอกาสแอบเข้าเว็บพนันและให้นักศึกษามีสมาธิในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นห้องควบคุมกล้องวงจรปิดในห้องเรียน รอบวิทยาลัยกว่า 345 ตัว คอยสอดส่องดูพฤติกรรมของนักศึกษา โดยเฉพาะในห้องคอมพิวเตอร์ หากพบว่ามีการแอบลักลอบเข้าเว็บการพนัน ก็จะมีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนดำเนินการทันที หากตรวจพบว่ามีนักศึกษาคนไหนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม จะมีการบันทึกข้อมูลพร้อมกับนำตัวไปเข้าค่ายอบรมจริยธรรมของทางวิทยาลัย