ข่าวออนไลน์7HD

หมอดื้อเผยผลวิจัย คนติดโควิดซ้ำลดเสี่ยงอาการหนัก และตายได้

หมอดื้อเผยผลวิจัย คนติดโควิดซ้ำลดเสี่ยงอาการหนัก และตายได้
หมอดื้อ อ้างอิงผลวิจัยระบุ คนติดโควิดซ้ำลดเสี่ยงอาการหนัก ตายได้ โดยเฉพาะเคยติด BA.4 BA.5  แต่ก็ขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคน  พร้อมเตือนตรวจ ATK กับเชื้อสายพันธุ์ใหม่ไม่ขึ้น 2 ขีด หรือขึ้นจาง ๆ อย่าวางใจ มีโอกาสติดเชื้อ แนะขั้นตอนดูแลตัวเองหากมีอาการไข้ เมื่อยตัว

วันนี้ (24 พ.ย.65)  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หรือ หมอดื้อ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha โพสต์ให้ความรู้การตรวจโควิด-19 ด้วย ATK กับโควิดสายพันธุ์ย่อยใหม่ ๆ อาจพลาดได้ ให้ผลลวงไม่ติด หรือขึ้นขีดจาง ๆ  แต่การตรวจด้วย PCR ยังพบเชื้อ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่พบทุกยีน

เรื่องนี้ หมอดื้อบอก “อย่าตกใจ “  ถ้าไม่สบาย ไข้ ปวดเมื่อย แม้ไม่มีอาการไอ ไม่เจ็บคอ ไม่มีน้ำมูก ยังรับรู้รส กลิ่นยังดีอยู่  ขอให้ปฏิบัติตัวตามนี้
1. แยกตัวไว้ก่อน ไม่สุงสิงกับคนอื่น ใส่หน้ากากอนามัย
2.รับประทานยาฟ้าทะลายโจรไว้ก่อน
3. อาการไม่มาก กินครบ 5 วัน
4. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น เอาไม่อยู่วันที่ 1 หรือ 2 ให้ไปพบหมอ ด่วน เพื่อวินิจฉัยว่า ติดโควิดที่ ATK ตรวจไม่เจอ หรือเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดต่าง ๆ แม้กระทั่ง โคโรน่าสายพันธุ์ ท้องถิ่น ก็ยังมี และไวรัสอื่นอีกมาก

ทั้งนี้ อาการที่เอาไม่อยู่ไม่ได้หมายถึง การเหนื่อย ออกซิเจนต่ำกว่า 96% อย่างเดียวหลังนั่งยืน สลับกัน 1 นาที แต่หมายรวมทั้ง ปวดหัว ซึม ชัก ช็อค ความดันตก ท้องเสีย และอื่น ๆ ที่ไม่ไหวแล้ว ส่วนจะรักษาต่ออย่างไร ขึ้นกับอาการ ความรุนแรงและเชื้อที่พบ 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ติดเชื้อโควิด “ ตามธรรมชาติ” มีผลวิจัยจากหลายประเทศระบุว่า การติดโควิด-19 ตามธรรมชาติ สามารถสร้างเกราะป้องกันเชื้อที่จะเข้ามาใหม่ แม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือสายพันธุ์ไปแล้วก็ตาม แต่เกราะป้องกันที่ว่าอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการกันการติดเชื้อใหม่ (reinfection) แต่ลดอาการหนักและการตายได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีรายงานก่อนหน้าในทหารที่ปลดประจำการของสหรัฐที่พบว่า ถ้ามีการติดเชื้อใหม่ หนึ่งครั้ง สองครั้ง จนกระทั่งถึงสามครั้งหรือมากกว่า จะเพิ่มความเสี่ยงของการที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตหรือกลายเป็นมีโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะที่กระทบกับหัวใจเส้นเลือด ปอด เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชากรดังกล่าว อาจจะไม่สามารถนำมาเป็นบรรทัดฐานที่จะอธิบายคนทั่วไปได้ ขึ้นอยู่กับการรักษาสุขภาพโดยรวมด้วย ซึ่งจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพของเกราะป้องกันนี้ร่วมกับที่ได้จากการติดเชื้อตามธรรมชาติแล้ว (และเป็นไปได้ว่าสามารถที่จะลดหรือบรรเทาอาการที่จะเกิดขึ้นจากลองโควิด)

จากรายงานในวารสาร Eur J Clin Invest 11 พฤศจิกายน 2022 และ 8 สิงหาคม 2022 ที่เป็นการวิเคราะห์จากรายงานต่างๆ รวมทั้ง meta-analysis การติดเชื้อตามธรรมชาติ Natural infection ทำให้มี ความบกพร่องในการฟอร์ม germinal center ( failure of germinal center formation ) แต่ก็ยังมีภูมิคุ้มกัน ที่สร้างจาก ระบบที่ไม่ใช้กระบวนการที่เรารู้จักกันหรือเป็น extranodal “กลับมาช่วยป้องกันได้ดีกว่า” ไม่ก็อาจยังคงเป็น nodal แต่ผ่านกลไกอื่น ในขณะที่ immunity จาก vaccination ผ่าน germinal center, Tfh development ตามกลไกปกติทั่วไป

สรุป ในคนที่ติดเชื้อตามธรรมชาติไปแล้ว จะยังคงมีทหารคอยปกป้องร่างกายอยู่ตลอด แม้ว่าป้องกันการติดเชื้อใหม่ได้ไม่ดีแต่ลดอาการหนักและการตายได้  โดยอธิบายได้จากกลไกวิทยาศาสตร์ รวมกระทั่งถึงการติดตามรายงาน จากทั่วโลก ที่เป็น หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งหมด นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยอีกคณะจาก Columbia University’s Aaron Diamond AIDS research center จากการศึกษา พบว่า คนที่เคยติดเชื้อโอไมครอน BA.2, BA.4. หรือ BA.5 ดูจะมีภาษีดี ถ้าเจอต่อ BQ.1 และ BQ.1.1 โดยเฉพาะคนที่ติด BA.4/5 ที่ยังคงความดีไว้ ต่อสายพันธุ์ย่อยทั้งหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 เข็ม บวก กระตุ้นด้วยวัคซีนโอไมครอนใหม่ และ คนที่ได้สามเข็มและกระตุ้นด้วยวัคซีนใหม่โอไมครอนจะดีกว่า เล็กน้อยเมื่อเทียบกับ คนที่ได้รับสามเข็มธรรมดา ต่อ XBB และ XBB.1

อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ได้อ้างถึงว่า ผู้เชี่ยวชาญทางสาธารณสุข ยังคิดว่าวัคซีน กระตุ้นชนิดใหม่ โอไมครอน แม้ว่าฤทธ์ ที่ได้จะไม่เก่งนักและระยะเวลาที่ได้ผลจะหดลงสั้นมากก็ตาม แต่ควรที่จะลดความรุนแรงจากโอไมครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่ได้ และตามที่ US CDC แสดงผลว่า relative effectiveness ในการลดอาการดีขึ้นเมื่อได้ วัคซีน โอไมครอนใหม่