ข่าวออนไลน์7HD

เช็กเลย! วันนี้เงินประกันรายได้ข้าวเริ่มโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว

เช็กเลย! วันนี้เงินประกันรายได้ข้าวเริ่มโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว
ดีเดย์ ธกส.เริ่มโอนเงินประกันรายได้ข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รับวันนี้รวดเดียว 6 งวด ตรวจสอบสถานะได้รับเงินหรือไม่ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com 

วันนี้ (24 พ.ย.65)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ข้าว ปี 65  โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  โดย ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับสิทธิเงินประกันสามารถตรวจสอบเงินโอนเข้าบัญชีได้ด้วยตัวเองผ่าน เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยระบบจะแจ้งรายละเอียดของบัญชี จํานวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ เมื่อสถานะระบุว่า ได้หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน ให้เข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile  โดยสามารถเช็กผลการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหากเงินถูกโอนเข้าบัญชีแล้วสามารถรับทราบได้ทันที


สำหรับเงินประกันรายได้ ที่เริ่มจ่ายงวดนี้จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยจะได้รับเงินงวดเดียว 6 งวด คือ งวดที่ 1-6 ดังนี้
งวดที่ 1 เก็บเกี่ยวก่อน 15 ตุลาคม 2565
งวดที่ 2 เก็บเกี่ยว 15 - 21 ตุลาคม 2565
งวดที่ 3 เก็บเกี่ยว 22 - 28 ตุลาคม 2565
งวดที่ 4 เก็บเกี่ยว 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
งวดที่ 5 เก็บเกี่ยว 5 - 11 พฤศจิกายน 2565
งวดที่ 6 เก็บเกี่ยว 12 - 18 พฤศจิกายน 2565

สำหรับ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 จะประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน