ข่าวออนไลน์7HD

หาหมอรอนาน! กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมหน่วยสาธารณสุข

หาหมอรอนาน! กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมหน่วยสาธารณสุข
หาหมอรอนาน! กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมหน่วยสาธารณสุข ทุกวันศุกร์ เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น

หาหมอถ้ารอนาน กทม.จัดมาให้ถึงที่ วันนี้(24 พ.ย.2565) เมื่อเวลา 08.30 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางไปยังวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ "โครงการกรุงเทพฯ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ" ซึ่งจัดโดย สำนักอนามัย จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุกถึงชุมชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง

การหาหมอเคลื่อนที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งสำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขน ประธานชุมชน อาสาสมัคร และศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ให้บริการหลายรูปแบบ ได้แก่
บริการสุขภาพ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ, รักษาโรคเบื้องต้น และบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

บริการรถเคลื่อนที่
รถคัดกรองมะเร็งสตรี, รถตรวจจอประสาทตา, รถเอกซเรย์เคลื่อนที่, รถทันตกรรม และรถคลายเครียด

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ทำหมัน ฉีดวัคซีน ฝังไมโครชิป สุนัข/แมว

กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้คำปรึกษาเรื่องยาเสพติด
ให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยา อาหารเสริม การให้ความรู้
การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่

นอกจากนี้ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาว และจำหน่ายของดีเขตบางเขน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดูแลประชาชน รวมถึงด้านแพทย์สาธารณสุข โดยจัดหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในศาสนสถาน ทุกวันศุกร์ ครอบคลุม 50 เขต และจัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่เดือนละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่เขตบางเขน ให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้น และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลคุณภาพดีใกล้บ้านในระดับเส้นเลือดฝอย รวมถึงการจัดจำหน่ายของดีสำนักงานเขต เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ในชุมชนอีกทางหนึ่ง