เช้าข่าว 7 สี

ธอส.ขยายเวลาช่วยลูกหนี้อีก 6 เดือน

เช้าข่าว 7 สี - ธอส. ขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการ M18 และ M19 ต่ออีก 6 เดือน เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ และป้องกันปัญหาหนี้เสีย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่อยู่ในมาตรการความช่วยเหลือในปัจจุบันต่ออีก 6 เดือน หรือจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย มาตรการที่ 18 หรือ M18 สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ เหลือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25-0.50% ต่อปี และมาตรการที่ 19 หรือ M19 สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออะพาร์ตเมนต์ เลือกแบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ หรือตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ยเหลือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระปกติตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามสัญญากู้เงินลงอีก 0.25% ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า แนวทางดังกล่าวจะบรรเทาความช่วยเหลือให้เกษตกรได้ 41,000 คน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินต้นคงเหลือ 42,200 ล้านบาท สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต่อไปอีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง