เช้านี้ที่หมอชิต

PEA จัดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู ที่ จ.อุบลราชธานี

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟูติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบุ่งกาแซวจังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติขั้นฟื้นฟู จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถจิตอาสาฟื้นฟูบ้านเรือน ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร โดย PEA ยังได้จัดทีมพนักงานช่างไฟฟ้าจิตอาสา ลงพื้นที่ชุมชนบุ่งกาแซวติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมกว่า 100 ครัวเรือน ให้ได้มีระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนใช้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งที่ผ่านมา PEA ดำเนินการยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA และฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายหลังน้ำลด เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนด้านระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนมาโดยตลอด