ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขีดเส้น 1 เดือน แก้ปัญหารอสัมภาระนาน

ห้องข่าวภาคเที่ยง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขีดเส้น ให้เวลา 30 วันแก้ปัญหาความล่าช้าในการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังยังพบปัญหาล่าช้า

หลังยังพบปัญหาการรับกระเป๋าสัมภาระล่าช้า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟล์ทเซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Services : BFS) ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรและอุปกรณ์ ทำให้การบริการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระขาเข้ามีความล่าช้าในบางเที่ยวบิน โดย BFS ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระมาถึงผู้โดยสารใช้เวลาเฉลี่ย 25 นาที ขณะที่บริษัท การบินไทยฯ ใช้เวลามากกว่า 30 นาที บางเที่ยวบินใช้เวลารอนานสุดประมาณ 1.30 ชั่วโมง เกินเป้าหมายสถิติเดิมก่อนเกิดโควิด-19 เมื่อปี 62 ที่ผู้โดยสารใช้เวลารอกระเป๋าไม่เกิน 30 นาที

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหา โดยในสัปดาห์หน้าได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคม เชิญบริษัทผู้ให้บริการฯทั้ง 2 แห่ง มาร่วมกันหารือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง