ข่าวออนไลน์7HD

สธ.เปิดสถิติผู้หญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง อายุ 10-14 ปีถูกกระทำทางเพศมากที่สุด

สธ.เปิดสถิติผู้หญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง อายุ 10-14 ปีถูกกระทำทางเพศมากที่สุด
สธ.เปิดสถิติผู้หญิงถูกทำร้าย ช่วงปี 2562-2564 พบผู้หญิงถูกทำร้ายถูกส่งโรงพยาบาลถึง 8,557 ราย/ปี อายุ 20-24 ปีถูกทำร้ายร่างกายมากที่สุด เด็กหญิง 10-14 ปีถูกทำร้ายทางเพศมากที่สุด สถานทีเกิดเหตุมักอยู่ในบ้าน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล  ซึ่งปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัญหาที่มีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความสัมพันธ์ในครอบครัว สิ่งแวดล้อม และการใช้สารกระตุ้น เช่น แอลกอฮอล์ สารเสพติด

ในปีนี้ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เปิดเผยข้อมูลการเฝ้าระวังความรุนแรงในผู้หญิงระหว่างปี 2562 – 2564 จากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance : IS) ใน โรงพยาบาล 51 แห่งทั่วประเทศ ของกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค พบว่า ผู้หญิงบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้ายกว่าปีละ 8,577 ราย กลุ่มอายุที่ถูกทำร้ายมากที่สุดคือ 20 – 24 ปี (ร้อยละ 15)

วิธีการถูกทำร้ายมากที่สุดคือ การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย (ร้อยละ 60) สถานที่ถูกทำร้ายเป็นบริเวณบ้าน (ร้อยละ 63.4) ซึ่งเป็นบ้านผู้บ้านเจ็บเองกว่า (ร้อยละ 79.7) มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 11.3)

สำหรับความรุนแรงทางเพศพบว่า ผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ถูกทำร้ายทางเพศด้วยกำลังกายมากที่สุด (ร้อยละ 31.4) สถานที่เกิดเหตุคือที่บ้าน (ร้อยละ 62) เป็นบ้านตนเอง (ร้อยละ 45.8) และเป็นบ้านคู่กรณี (ร้อยละ 23.7) ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดคือ 18.00 - 20.59 น. มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 8)

ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง คือการถูกทำร้ายในเด็กแรกเกิด - 4 ปี พบสาเหตุจากการถูกทำร้ายแรงทางเพศเฉลี่ยปีละ 19 ราย หรือคิดเป็น (ร้อยละ 34.8) จากสาเหตุการถูกทำร้ายที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เฝ้าระวัง การถูกทำร้ายด้วยกำลังกาย (ร้อยละ 32.9) และการถูกทำร้ายด้วยวัตถุไม่มีคม (ร้อยละ 10.4)

นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการในการป้องกันความรุนแรงจากการถูกทำร้ายนั้น ต้องเริ่มจากระดับบุคคล ต้องไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น การเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของตนเองและคนรอบข้าง หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้สารเสพติด ระดับครอบครัวคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ และการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงระดับชุมชน ควรเพิ่มความเข้มงวดมาตรการควบคุมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด รณรงค์การไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงเมื่อพบเห็นการกระทำความรุนแรง ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที หรือโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ข่าวที่เกี่ยวข้อง