ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.44 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว นักเรียนเป่าแตรนำเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" ทรงยืน จากนั้น นักเรียนร้องเพลง "มหาวชิราวุธราชสดุดี" สรรเสริญพระเกียรติคุณ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นักเรียนสวด "วชิราวุธานุสรณคาถา" ของสุชีโว ภิกขุ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อจากนั้น เสด็จเข้าห้องพิธี นักเรียนร้องเพลง "เราเด็กในหลวง" เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บท "พระสุบิน" ทั้งนี้ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชาย เดิมชื่อ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เมื่อปี 2453 โดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นสถานศึกษาที่จะสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยทรงเห็นว่าหากทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่จะเกินความจำเป็นในส่วนบำรุงพระพุทธศาสนา สิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นคือ การให้การศึกษาแก่ราษฎร โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสถานที่ทดลองพระราชดำริเรื่องการศึกษาของชาติ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เปิดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2453 ซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน

เวลา 19.17 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน อาทิ ทรงก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นจำนวนมาก เมื่อเสด็จสวรรคต ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" และทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงสถาปนาโรงเรียมหาดเล็กหลวง หรือ วชิราวุธวิทยาลัย ขึ้นแทน นอกจากนี้ ได้พระราชทานที่ดิน ณ ทุ่งศาลาแดง สำหรับจัดสร้างสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นครั้งแรก และจัดให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อว่า "สวนลุมพินี"

ข่าวอื่นในหมวด