สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันแรก

View icon 49
วันที่ 25 พ.ย. 2565 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 11.00 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันแรก โดยทรงปาฐกถาใน 3 หัวข้อ เริ่มตั้งแต่ กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง ซึ่งมีความซับซ้อน ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ขั้นก่อตัว และขั้นกระจายตัว ซึ่งเชื่อว่าสามารถเกิดได้ 2 รูปแบบ คือ กลไกการทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอโดยตรง ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็ง คือ สารอะฟลาท็อกซิน ที่พบในเมล็ดธัญพืชชนิดต่าง ๆ และสารไนโตรซามีน ที่พบในปลาร้า กะปิ ส่วนกลไกที่ไม่ได้มีการทำลายดีเอ็นเอโดยตรง จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนส์ ซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็ง

ทั้งนี้ ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง จะแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไป มีการแบ่งตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เพิ่มจำนวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่น ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลและชีวเคมีต่าง ๆ นำไปสู่การค้นพบยีนส์ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดมะเร็ง เรียกว่า อองโคยีน หรือ ยีนส์มะเร็ง และยีนที่ทำหน้าที่ต่อต้านการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง การยับยั้งการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง และการพัฒนาการรักษามะเร็งสามารถทำได้โดยการรักษาแบบมุ่งเป้า ไปจนถึงการพัฒนายา และการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง