ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย ถุงพระราชทาน และเสื้อกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และเด็กในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้ง สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ สะจุก-สะเกี้ยง พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูพยัคฆ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เน้นเรื่อง "คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน" ปัจจุบัน ฟื้นฟูป่าได้ตามเป้าหมาย สภาพป่ามีความสมบูรณ์ ส่งผลถึงแหล่งต้นน้ำ มีน้ำไหลตลอดปี ราษฎรประกอบอาชีพการเกษตร และเกิดการรวมกลุ่ม ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิต มีการทำนาแบบขั้นบันได ทำให้มีข้าวบริโภคเพียงพอ 

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 บ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 110 ชุด ไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ได้แก่ ฐานปฏิบัติการบ้านนาขวาง หมวดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3251, ฐานปฏิบัติการบ้านสว้า หมวดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3253, ฐานปฏิบัติการบ้านสบมาง หมวดปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3254 และกองร้อยทหารพรานที่ 3204 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา เชิญสิ่งพระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนราษฎร ผู้ปฏิบัติงาน และเด็กในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้ง โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสบขุ่น ที่มุ่งเน้นให้คนอยู่คู่กับป่าไม้อย่างยั่งยืน ดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า ปลูกฟื้นฟูบำรุงรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ปัจจุบัน ระบบนิเวศป่าต้นน้ำกลับมาสมบูรณ์ ทำให้ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารและไม้ใช้สอยให้กับชุมชนในพื้นที่ จำนวน 10,620 ไร่ ราษฎรมีแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคจากป่าที่ได้รับการฟื้นฟู

ข่าวอื่นในหมวด