ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้นโยบาย และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ราษฎร โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ เป็นศูนย์รวมการดำเนินงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูง มีศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างของการพัฒนาที่เรียกว่าสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวง กำหนดจัด "งานโครงการหลวง 2565" ภายใต้แนวคิด "สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์ กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง" เพื่อเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ รวมทั้งแนะนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งปลูกโดยเกษตรกรบนพื้นที่สูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ กว่า 800 รายการ ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคมนี้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด